Schaktfritt – framtidens lösning för infrastrukturprojekt

12 juni 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

I en värld där stadsmiljöer blir allt mer sammanvävda och markytan mer värdefull, ökar behovet av att underlätta installation och renovering av underjordiska ledningar som avlopp, vatten och el utan att störa markytan. Schaktfri teknik, även känd som NO-DIG-metoden, har utvecklats som en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för att möta dessa utmaningar. I denna artikel utforskar vi vad schaktfri teknik innebär, dess fördelar, användningsområden och hur svenska företag är i framkanten av denna innovativa sektor.

Vad är schaktfri teknik?

Schaktfritt är en samlingsbenämning för olika metoder som används för att installera, renovera eller underhålla underjordiska ledningsnät utan att behöva gräva upp stora ytor. Detta innebär minimal markstörning, vilket resulterar i mindre miljöpåverkan och minskade kostnader jämfört med traditionellt ledningsarbete som förutsätter schaktning. Tekniken inkluderar en mängd olika metoder, såsom styrd borrning (HDD), rörinfodring och rörspräckning.

Schaktfritt

Fördelar med att arbeta schaktfritt

Schaktfria metoder har många fördelar jämfört med konventionella grävningstekniker. För det första är de mycket mindre störande för omgivningen. Detta är särskilt viktigt i tätbebyggda städer där varje kvadratmeter mark och varje timme av minskat trafikkaos räknas. Vidare innebär mindre störningar även mindre buller och damm, vilket leder till en ökad livskvalitet för stadsinvånarna. Kostnadseffektivitet är en annan betydande fördel. Genom att undvika omfattande grävningar minskas arbetstid och därmed arbetskostnaderna. Därtill kommer den minskade ekonomiska påverkan som orsakas av störningar i trafik och affärsverksamhet. Dessutom bidrar schaktfria metoder till längre livslängd på ledningsnäten och minskad risk för läckage och andra problem som kan uppstå från läggning av helt nya ledningar.

Användningsområden för schaktfri teknik

De schaktfria metodernas mångsidighet gör att de kan användas för en rad olika syften. Inom den kommunala sektorn lämpar de sig väl för underhåll och uppgradering av gamla vatten- och avloppssystem som ofta ligger under befästade ytor. Inom telekommunikation används tekniken för att utan störningar lägga ner fiberoptiska kablar som kräver precision och undvikande av befintliga ledningar. Även olje- och gasindustrin samt andra energisektorer har anammat schaktfria metoder för att kunna lägga ledningar under vattendrag eller andra känsliga naturområden utan att störa den lokala ekologin. Ett annat viktigt användningsområde är inom väg- och järnvägsbyggen där schaktfria tekniker tillåter passager under befintlig infrastruktur utan att störa trafikflödet ovanpå. Denna metod är särskilt nyttig vid arbeten i stadsmiljöer där varje avstängd väg kan betyda omfattande omvägar och försenade resor för tusentals människor.

Fler nyheter